FAQ - Najczęściej zadawane pytania

„Jak zapisać dziecko na zajęcia?”
W zakładce zapisy należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz zgłoszeniowy jest wstępną
deklaracją chęci zapisu na zajęcia, nie jest obligatoryjny.

„Jak wybrać Szkołę / Przedszkole?”
Z listy placówek. Proszę pamiętać o wpisaniu pełnej nazwy.

„Jaki Poziom wybrać?”
Sugerujemy wybrać poziom według podziału na klasy. W trakcie zajęć Instruktor dokonuje ewentualnej zmiany
Poziomu, jeśli jest taka konieczność.

„W jakim terminie odbywają się zajęcia z robotyki?”
Po wyborze placówki będą wyszczególnione terminy zajęć. Jeżeli nie ma konkretnego dnia i godziny do
wyboru, oznacza to, iż jesteśmy na etapie tworzenia nowej grupy.

„Jaka jest cena za zajęcia?”
Cennik znajdę się w zakładce wraz z dokładnym opisem.

„Kiedy poznam datę zajęć stałych?”
O termin zajęć z robotyki poinformujemy mailem. Data zajęć ustalana jest w oparciu o plan lekcji uczestników.

„Jak często odbywają się zajęcia?”
Zajęcia odbywają się przeważnie raz w tygodniu, z wyjątkiem dni wolnych od zajęć dydaktycznych i trwają
ok. 60 minut, ale nie krócej niż 50 minut.

„Gdzie i w jakich godzinach odbywają się zajęcia z robotyki?”
Zazwyczaj na terenie placówki, do której uczęszcza dziecko. W godzinach pracy placówki.

„Kiedy otrzymam dostęp do panelu rodzica?”
W momencie potwierdzenie zajęć stałych, na adres mailowy będzie wysłany login oraz hasło z dostępem do
Kokpitu Rodzica i umowy, którą należy zaakceptować.

„Jak mogę zmienić formę płatności?”
Prosimy o kontakt mailowy: kontakt.robotyka@gmail.com

„Gdzie znajdę umowę?”
W Kokpicie Rodzica jest dostępna umowa, którą należy zaakceptować. Nie ma konieczności jej drukowania.

„Nie mogę zalogować się do Kokpitu Rodzica”
Bardzo ważne, aby przy kopiowaniu lub wpisywaniu loginu i hasła nie było SPACJI z przodu przed hasłem.