Cennik zajęć z robotyki
Zajęcia z reguły są prowadzone cyklicznie jeden raz w tygodniu, do końca roku szkolnego. Zajęcia odbywają się w dniach pracujących danej placówki.

Warianty dla płatności z góry
1. Za cały kurs – płatność jednorazowa – cena za godzinę zajęć – 25zł
2. Za cały kurs – płatność w dwóch ratach (na początku i w środku kursu) – cena za godzinę zajęć – 27zł

Wybierając płatność z góry każdy Uczestnik otrzymuje 2 zajęcia gratis (promocja dostępna dla zgłoszeń do 31.01) oraz 20% rabat na inne zajęcia organizowane przez Super Bystrzaka, w tym m.in.: Urodziny z robotyką!
Uczestnik płaci za wszystkie zaplanowane zajęcia. Dokładna ilość zajęć oraz terminy płatności są podawane w umowie, którą należy zaakceptować przed pierwszymi zajęciami.

Wariant płatności z dołu
3. Płatność miesięczna – cena za godzinę zajęć 30zł, płatność należy uregulować do 10. każdego miesiąca, czyli np. za zajęcia we wrześniu płatność jest wymagana do 10. października itd.. W tym wariancie Uczestnik jest rozliczany tylko za obecności na zajęciach.

Cennik dla płatności przeterminowanych
Każde przeterminowane pod kątem płatności zajęcia są liczone wg stawki 35zł.

Warunki Promocyjne
Osobom, które dokonały zgłoszenia w terminie 5 dni od daty zajęć pokazowych albo 5 dni od
daty uruchomienia zapisów (dotyczy dotychczasowych Uczestników), czyli do 5. września 2022r. przysługują Warunki Promocyjne, czyli karty członkowskie Klubu Super Bystrzaka. Karta upoważnia do wzięcia udziału w loteriach/ konkursach organizowanych w ramach Klubu Super Bystrzaka w roku szkolnym 2022 / 2023 oraz uprawnia do korzystania z 20% rabatu na inne zajęcia organizowane przez Super Bystrzaka jak np. Urodziny z Robotyką! Regularna cena karty to 30zł. Ostatnim dniem zapisów w którym nowemu Uczestnikowi przysługują Warunki Promocyjne jest data podana na ulotce.

Inne promocje
Rodzic / Opiekun prawny może otrzymać 5% rabatu rodzinnego na każde zapisane dziecko. Promocja obowiązuje przy zapisie min. dwojga rodzeństwa.