Koszt zajęć za 60 minut to 25zł

W związku z trwającą pandemią za zajęcia rozliczamy się miesięcznie z dołu, czyli ilość obecności na zajęciach x 25zł płatne do 10. dnia kolejnego miesiąca.

Istnieje możliwość nadpłacenia zajęć wpłacając wielokrotność 25zł. Wszystkie środki zostaną zaliczone na poczet obecności na zajęciach – nic nie przepada.

Konto dla wpłat:

ROBOTYKA S.C.

Ul. Kobierzyńska 20/29

30-363 Kraków

ING nr 33 1050 1445 1000 0092 6305 0438