Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Sławomir Kuć z siedzibą przy ul. Dietla 35/9, 31-062
Kraków, NIP: 944-194-88-56, REGON: 120366716.

Adres strony internetowej:
https://www.superbystrzak.pl

Kontakt telefoniczny:
+48 577 775 441
+48 600 933 845
Kontakt e-mail:
zapisy.robotyka@gmail.com (zapisy na warsztaty)
biuro.robotyka@gmail.com ( pozostałe kwestie administracyjne)
slawek.robotyka@gmail.com (właściciel firmy – szkolenia, zarządzanie i marketing)

Dane osobowe (tj. imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, adresy: zameldowania, e-mail oraz nr
telefonu) zbierane są przez firmę Sławomir Kuć wyłącznie w celu ich przetwarzania do celów realizacji
warsztatów. Potrzebujemy ich do ustalenia odpowiedniej grupy dla uczestnika warsztatów oraz do kontaktu z
opiekunem w sprawach dotyczących zajęć tj. bieżące sprawy dotyczące grupy, płatności, itp..
Firma Sławomir Kuć, która jest właścicielem portalu dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe i
prywatność była odpowiednio chroniona zgodnie z Polityką Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja
2018 roku. Pliki cookies wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem,
przyrządzenia oferty oraz do celów statystycznych.

§1
DEFINICJE PODSTAWOWE

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Sławomir Kuć z siedzibą przy ul. Dietla 35/9, 31-062
Kraków, NIP: 944-194-88-56, REGON: 9441948856. Firma została wpisana rejestru przedsiębiorców
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Serwis Internetowy – zwany dalej „Serwisem” umieszczony pod adresem www.superbystrzak.pl, jest
zarządzany i prowadzony przez firmę Sławomir Kuć zwaną dalej Administratorem.
Urządzenie – jest to urządzenie elektroniczne za pośrednictwem którego Użytkownik Serwisu uzyskuje dostęp
do Serwisu Internetowego.
Użytkownik Serwisu – jest nim każda osoba, która odwiedza serwis internetowy lub korzysta z jego
funkcjonalności: możliwość wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie lub
przesłanie bezpośredniego e-maila z zapytaniem.

§2
DANE OSOBOWE PRZEKAZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1. Serwis internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownik
2. Wszelkie dane Użytkowników Serwisu są zbierane i przetwarzanie zgodnie z Polityką Prywatności,
która obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
3. Państwa dane pozyskujemy w następujący sposób:
1. kontaktów zainicjowanych przez Państwa przedstawicieli lub pracowników w formie
wiadomości e-mail bezpośredniej oraz przesłanej przez formularz kontaktowy z prośbą o ofertę
handlową,
2. ogólnodostępnych baz danych osobowych (KRS, REGON, CEIDG),
3. kontaktów uzyskanych podczas konferencji branżowych,
4. podczas kontaktów bezpośrednich z Państwa przedstawicielami i pracownikami,
5. przesłane przez Państwa przedstawicieli i pracowników przez formularz kontaktowy lub
bezpośrednio na adres e-mail,
6. podane przez użytkownika do wystawienia rachunku lub faktury,
4. Administrator serwisu internetowego przetwarza następujące:
1. Nazwa działalności gospodarczej,
2. Dokładny adres siedziby firmy
3. Numer NIP oraz REGON
4. Adresy e-mail
5. Numery telefonów
6. Imię i nazwisko
7. Dokładny adres zamieszkania z kodem pocztowym
8. Treść wiadomości e-mail przesłaną przez Użytkownika Serwisu Internetowego,
5. Podstawą prawną do przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest zgoda oraz prawnie
uzasadniony interes Administratora, który polega na zabezpieczeniu danych i dowodów na potrzeby
ewentualnych roszczeń.
6. Użytkownik serwisu ma pełne prawo do wglądu w swoje dane osobowe, przysługuje mu również
prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. Administrator ma 30 dni na
ustosunkowania się do prośby Użytkownika, który powinien wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na
adres: biuro.robotyka@gmail.com

§3
INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

1. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies, Użytkownik serwisu ma pełna możliwość wyłączenia
lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji
możliwe będzie dalsze korzystanie z Serwisu Internetowego, pragniemy jednak zaznaczyć, iż
wyłączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę może mieć wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie serwisu internetowego.
2. Wszystkie wykorzystywane w serwisie pliki cookies wykorzystujemy do realizacji wielu funkcji, przede
wszystkim do celów statystycznych, reklamowych, analizy funkcjonalności naszego serwisu oraz
dostosowanie treści do odwiedzających Użytkowników Serwisu Internetowego.
3. Stosowane przez Administratora pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika Serwisu oraz
jego Urządzenia.
4. Podmiotem gromadzącym i przetwarzającym dane uzyskane przez pliki cookies jest Administrator
serwisu internetowego.
5. Administrator serwisu wykorzystuję następujące pliki cookies
1. Sesyjne pliki cookies są to pliki tymczasowe, przechowywane w Urządzeniu Użytkownika
Serwisu do czasu zakończenia sesji. Przechowywanie zostaje zakończone w chwili wylogowania
się, opuszczenia Serwisu Internetowego oraz wyłączenia Urządzenia.
2. Stałe pliki cookies są to pliki stałe, które pozostają zapisane w Urządzeniu Użytkownika Serwisu
na czas określony przez przeglądarkę w parametrach plików cookies lub do chwili ich ręcznego
usunięcia przez Użytkownika. System funkcji stałych plików cookies sprowadza się do
sprawdzenia oraz określenia nowych i dotychczasowych użytkowników Serwisu
Internetowego.
6. Przesyłane za pośrednictwem Serwisu Internetowego pliki cookies mogą być także wykorzystywane
przez współpracujących partnerów i reklamodawców w celach statystycznych oraz reklamowych.

§4
CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

2. Administrator serwisu internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej konfiguracji
serwisu:
1. odczytuje podstawowe parametry Urządzenia, w celu poprawnego dostosowania i wyświetlenia
Serwisu Internetowego
2. wykorzystywanie lokalizacji Użytkownika w celu poprawnej konfiguracji wybranych funkcji
Serwisu Internetowego pod względem jego lokalizacji.
3. Pliki cookies umieszczone na Urządzeniu Użytkownika Serwisu są udostępniane i przetwarzane w
celach analitycznych i reklamowych za pomocą Google Analitycs, Google Adwords oraz Pixel Facebook.
4. Użytkownik Serwisu może edytować i przeglądać informację gromadzone przez sieć reklamową
wynikające z plików cookies przy pomocy narządzenia:
1. Sieć reklamowa Google: https://www.google.com/ads/preferences/
2. Sieć reklamowa Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update
4. Administrator Serwisu Internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu badań i analiz statystyk strony
internetowej, które pomagają Administratorowi zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z
Serwisu Internetowego.
5. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu zbierania anonimowych i ogólnych danych
statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs, które są zarządzane przez
Google Inc z siedzibą w USA.

INSTRUKCJA ZMIANY USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu
końcowym. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia tak, aby blokować automatyczna obsługę
plików cookies lub zażądać informacji o każdorazowym przesłaniu danych na Twoje urządzenie. W celu
zablokowania plików cookies lub wyłączenie niektórych funkcji proszę postępować według poniższej
instrukcji. Pragniemy jednak zaznaczyć, iż wyłączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę może mieć
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.

Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies
Internet Explorer 10
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq
Opera
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL&viewlocale=pl_PL

Polityka Prywatności pobierz.PDF